ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 12 ตอนจบ (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 11 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 10 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 9 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 8 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 7 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 6 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 5 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 4 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More

ดูซีรี่ย์ไต้หวัน Love Buffet บุฟเฟ่ต์รัก หวานบาดใจ ตอนที่ 3 (พากษ์ไทย)

Love Buffet

Hu Xiao Feng (Reen Yu) นักศึกษาปีหนึ่ง คณะสังคมวิทยา เธอเป็นเด็กสาวที่ร่าเริง สดใส เรื่องทั้งหมดเกิดในปีแรกที่เธอเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เธอได้พบกับ Xing Yi Cheng (Aaron Yan) และ Xing Da Ye (Calvin Chen) เพื่อนบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ข้างบ้านของเธอ และพวกเขายังเป็นเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนด้วย พวกเขาคอยช่วยให้เธอเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยหน้าตาที่หล่อ และฐานะทางบ้านที่ร่ำรวย พวกเขาจึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ และทุกคนในมหาวิทยาลัยพูดถึงมากที่สุด...

Read More